KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
powrót   >> strona główna
powrót  >>   wydarzenia    Uroczyste  rozpoczęcie roku szkolnego  2011/2012

    1 września 2011 o godz. 9.00 rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego im.J.I.Sztaudyngera uroczyście nowy rok szkolny 2011/2012.  

  Dyrektor  szkoły, Pani Beata Szehidewicz  przywitała  przybyłych na uroczystość uczniów, nauczycieli oraz rodziców i przedstawiła organizację roku szkolnego. Po wspólnym spotkaniu na sali gimnastycznej uczniowie przeszli do sal lekcyjnych na spotkanie z wychowawcami.

  Cóż, mając w pamięci miłe wrażenia z wakacji trzeba powrócić do wytężonej pracy by zaliczyć kolejny rok, przygotować się do egzaminu gimnazjalnego czy do matury.

Co w tym roku ?
 •  zakończenie roku szkolnego  będzie później niż zwykle, czyli 29 czerwca 2012 r.
 • zimowa przerwa świąteczna 23 - 31 grudnia 2011 r.
 • ferie zimowe 16 - 29 stycznia 2012 r.
 • wiosenna przerwa świąteczna  5 - 10 kwietnia 2012 r.
 • pierwsi gimnazjaliści realizujący nową podstawę programową będą kończyć edukację egzaminem gimnazjalnym w nowej formie : 
  • 24 kwietnia  2012 r. 
   • godz. 9.00  test z historii i wos-u  (60 min.)
   • godz. 10.45 test z języka polskiego ( 90 min.)   
  • 25 kwietnia 2012 r. godz.9.00 
   • godz. 9.00  test z biologii, fizyki,chemii i geografii (60 min.)
   • godz. 10.45  test z matematyki  (90 min.)
  • 26 kwietnia 2012 r. godz. 9.00
   • godz. 9.00  test z języka obcego -poziom podstawowy (60 min.)
   • godz. 10.45  test z języka obcego -poziom rozszerzony (60 min.)
 • pierwszy raz egzamin gimnazjalny z języka obcego będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych
 • zmiany w maturze przy zdawaniu języka obcego :  do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Egzamin z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego jest zdawany w części pisemnej na poziomie podstawowym, natomiast dla części ustnej nie określa się poziomu egzaminu.
  Język obcy nowożytny może być również wybrany przez absolwentów jako przedmiot dodatkowy. Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał  również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym wyłącznie w części pisemnej. Jezeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowozytny, może go zdawać w części ustnej albo w części pisemnej albo w obu tych częściach. Egzamin w części pisemnej może być wówczas zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym, natomiast dla egzaminu w części ustnej
  nie określa się poziomu.
   Powodzenia w nowy roku ! Oczywiście trzymamy kciuki za powodzenie w startach  naszych sportowców.                                                                                                                                                   
M.D.
        


kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl