KONTAKT: fax/ tel. 75 717 22 06   tel. 75 717 30 55     ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba        e-mail: lo_szklarska@wp.pl
Dzisiaj jest   , witamy  internautów na stronie szkolnej
 POWROTY
 strona startowa
  wydarzenia


Zdjęcia z tegorocznego 48. Międzynarodowego Festiwalu Szachowego im. Akiby Rubinsteina w Polanicy Zdroju, w czasie którego Damian uczestniczył w symultanie szachowej z mistrzem - Kamilem Stachowiakiem. /Ze zbiorów Pana Piotra Beneckiego/

    "zDolny Ślązak"   jest wśród nas   
 

Damian Benecki – absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki, a obecnie uczeń klasy pierwszej gimnazjum w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie - został laureatem tegorocznej, XII edycji Konkursu Stypendialnego „zDolny Ślązak”.

Program zainicjowany w 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej i Samorząd Województwa Dolnośląskiego w ramach Dolnośląskiego Systemu Wspierania Uzdolnień skierowany jest do uzdolnionych uczniów dolnośląskich szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich. Laureatom programu przyznawane są stypendia w kategoriach: za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe oraz aktywność społeczną. W konkursie najwyżej oceniani są „kandydaci z osobowością”, uczniowie wytrwale pracujący nad rozwojem własnych talentów, dostrzegający potrzeby innych oraz zaangażowani na rzecz lokalnych społeczności.

           Damian, jako jeden z piętnastu uczniów szkół podstawowych województwa dolnośląskiego, został wyróżniony za osiągnięcia naukowe. Nadal rozwija swoje zdolności matematyczne uczestnicząc w projekcie „Szlifowanie Diamentów” – innowacyjnym programie wsparcia uczniów uzdolnionych w zakresie nauk matematycznych i przyrodniczych współfinansowanym ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Matematyka to nie jedyna pasja Damiana. Pod koniec poprzedniego roku szkolnego Damian uczęszczał na kółko szachowe prowadzone przez pana Waldemara Maciejewskiego w MOKSiAL-u, ale niestety pan Waldemar wyprowadził się ze Szklarskiej Poręby. Obecnie, z ogromnym zaangażowaniem Damian doskonali swoje umiejętności szachowe wspierany przez swojego tatę – Pana Piotra Beneckiego. Z zainteresowaniem uczestniczy też w zajęciach koła fizyczno-matematycznego, skierowanego do uczniów naszego liceum. Swoimi umiejętnościami chętnie dzieli się z kolegami w ramach kółka szachowego działającego w szkole pod opieką Pani Haliny Musieli i wspomnianego już Taty Damiana.

Serdecznie gratulujemy Damianowi, jego rodzicom i Pani Joannie Skrzyckiej, dotychczasowej nauczycielce matematyki Damiana, oraz życzymy dalszych sukcesów.    

kontakt: fax/tel. 75 717 22 06 , tel. 75 717 30 55   e-mail: lo_szklarska@wp.pl    ul.Obrońców Pokoju 17    58-580 Szklarska Poręba    admin:  mdymarski@wp.pl